28 lutego 2020

RODO

OŚWIADCZENIE O WYRAZENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej „RODO”)

1)Administratorem danych osobowych jest Firma Arkasport Arkadiusz Flaum z siedziba w Poznaniu 61-628 Poznań przy osiedlu Pod Lipami 1/30 mail: arkasportslupca@gmail.com.

2)Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programu szkoleniowego nauki plywania, do celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu, i sprawozdawczości

3)Dane osobowe będą przekazywane do przechowywane w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

4) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5) Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest rownoznaczna z bakiem możliwości udziału w zajęciach z nauki pływania w arkasport

6)Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby archiwizacyjne i do realizacji celów statutowych arkasport Arkadiusz Flaum

7)Mam prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie